Referaatgroepen

Referaat

Om je bij de NBA als accountant in te mogen schrijven moet je ook de praktijkopleiding afronden. In het laatste jaar van je praktijkopleiding moet je een referaat schrijven en verdedigen. Hiermee kun je laten zien dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie/de wet- en regelgeving niet direct voorziet. Verder demonstreer je met het referaat dat je beschikt over specifieke communicatieve vaardigheden.

De VU-opleiding tot RA biedt de begeleiding van deze referaatgroepen aan. Onder begeleiding van onze referaatbegeleiders komt jouw referaat tot stand. In de referaatgroep houd je een presentatie over een casus. Dit mag geen fictieve opdracht zijn. De kerndoelstelling van het referaat is dat je laat zien dat je kunt omgaan met een complex persoonlijk dilemma.

Uitgangspunten

  • De referaatgroepen bestaan uit 4-6 trainees die worden begeleid door 2 docenten die ieder een ander vak hebben als primair aandachtsgebied.
  • De volledige doorlooptijd van een referaatcyclus bedraagt 10 weken.
  • Er geldt een aanwezigheidsplicht en de participatie maakt deel uit van de beoordelingscriteria.
  • Tussen de afronding van het referaat en het afsluitend praktijkmondeling wordt een actualiteitencollege gegeven waarin de trainees een update krijgen van de relevante ontwikkelingen in regelgeving voor accountants en andere actualiteiten. Dit is gericht op de voorbereiding van het mondeling examen.
  • Trainees mogen deelnemen aan de referaatgroepen als zij in het 6e semester van hun stageperiode zitten.
  • De docenten van de VU begeleiden de referaatgroep bij de discussies en de totstandkoming van de referaten.

 

Kosten

Het tarief voor deelname aan de referaatgroep (inclusief verdediging van het referaat) is
€ 1.750 per trainee. De kosten voor het afsluitend mondeling praktijkexamen worden afzonderlijk in rekening gebracht per examen.

Aanmelden

Heb je belangstelling? Dan kun je je aanmelden via referaatgroep.accountancy.sbe@vu.nl